El proyecto de la Orquesta Vigo 430 nace en 2005, con el objetivo final de dotar a la ciudad de una formación profesional de calidad, constituida en su mayor parte por los más brillantes exponentes de las jóvenes generaciones de músicos gallegos recién licenciados, así como por destacados músicos freelance del resto del país y del extranjero. Consideramos fundamental esta combinación entre talento propio y foráneo, todos con el denominador común de la juventud y un alto nivel, para la obtención del resultado artístico que buscamos.
 
Entre los principales objetivos del proyecto, está el de la creación de nuevos públicos, con el fin de eliminar la barrera psicológica que para gran parte de la población existe a la hora de acercarse a un concierto de música clásica. 
 
Contamos con el soporte económico del Concello de Vigo, gracias al cual podemos desarrollar anualmente una temporada de conciertos estable
 
Somos colaboradores, desde el año 2013, de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo, participando desde ese año en todas sus temporadas operísticas. 
 
Tenemos actualmente suscritos convenios de colaboración con la Universidad de Vigo, así como con el Conservatorio Superior de Música de Vigo. Y también somos “orquesta adherida” a la asociación española de orquestas sinfónicas (AEOS). 
 
En el año 2014 recibimos el premio “Martín Códax” de la música. 

 

 

 


PROPUESTA ARTÍSTICA

Nuestro proyecto musical se compone de tres líneas principales:

Orquesta Sinfónica: eje principal del proyecto. Según el repertorio varía entre 38 y 68 músicos.
 
Orquesta Barroca: una formación especializada en la música del período barroco y preclásico, que emplea instrumentos similares a los de la época en la que la música fue creada, así como criterios musicales y técnicos históricamente informados.
 
Ensembles de música de cámara: queremos aprovechar la versatilidad que nos ofrece la formación sinfónica para combinar en cada concierto de música de cámara formaciones heterogéneas y variadas, ofreciendo de esa forma repertorios que en pocas ocasiones se encuentran reunidos en un mismo programa.

430 HZ

UN ESTÁNDAR DE AFINACIÓN E
UNHA FILOSOFÍA DE TRABALLO

A creación de estándares de afinación foi unha das principais razóns que permitiron a evolución da música orquestral, que músicos de diferentes países e cidades puidesen tocar xuntos en calquera parte unha mesma partitura e dun mesmo xeito. Foron moitos os diferentes estándares de afinación musical ao longo da historia, e incluso hoxe en día, a pesar de estar fixado pola Organización Internacional da Estandarización o la e 440 hz son moitas as orquestras que afinan en 443. Temos que ter en conta que esta estandarización non se produce ata o 1955 pero que dende a instauración da música tonal foron múltiples os intentos de regularización e varios os que acadaron un oco na historia da música. A afinación a 430 Hz foi quizás a primeira baseada en estudios científicos e é coñecida como a afinación filosófica ou científica, por basearse na conveniencia matemática da mesma. Pero esta corrente, a pesar do seu corpus teórico, nunca obtivo o recoñecemento oficial que na época (S.XIX) si acadou o 435 e que se estableceu como ton internacional na conferencia sobre o ton de Viena de 1887. A pesar diso o 430 foi un dos estándares más populares durante o período clásico. O proxecto Vigo 430 toma o nome desta afinación filosófica non polo seu interese en utilizala como estándar se non polos seus valores: o rigor, o carácter científico, o valor da argumentación e a importancia da pervivencia de propostas diferentes e da existencia de alternativas.

COÑECE AS

SECCIÓNS

A sección sinfónica é o eixe principal do proxecto. Forma parte da súa filosofía o feito de que o corpus principal da orquestra estea formado por músicos procedentes da excelente canteira existente en Galicia, o cal dótao dunha xenuína identidade e dálle máis lexitimidade si cabe para servir como unha fiestra máis da cultura galega cara ao mundo. Como non podía ser doutro xeito no moderno modelo de sociedade multicultural cara ao que nos encamiñamos, a achega dos músicos foráneos fai que a formación enriquézase máis aínda coa experiencia aportada desde outras culturas musicais. O seu director é Vicent Alberola, que desde que asumíu a titularidade no ano 2015 fixo que a orquestra experimentase un significativo salto de calidade.

Orquestra xove, concibida como canteira de músicos novos, co obxectivo de complementar e ampliar a formación orquestral que xa realizan en conservatorios e escolas de música. Está orientada a instrumentistas de idades comprendidas entre os 14 e os 21 anos, que cursen estudos de grao profesional ou primeiros anos do superior.
Os membros de esta sección traballan os diferentes programas baixo a dirección e supervisión de músicos e colaboradores habituais da Orquestra Sinfónica Vigo 430. Os integrantes da orquestra xove que amosan unha maior progresión son invitados a participar, en calidade de reforzos, coa OSV430. Os encontros da OXV430 teñen lugar de xeito habitual en Vigo, e a actividade desenvólvese en períodos non lectivos. O seu director musical é Roberto Baltar.

É a sección especializada na interpretación da música anterior a mediados do século XVIII. A súa creación foi debida á necesidade de abordar este repertorio do xeito mais adecuado, e a presenza na plantilla orquestal de un número significativo de músicos especializados ou familiarizados coa interpretación con instrumentos históricos e criterios históricamente informados. O seu director titular é Alfonso Sebastián, un dos grandes especialistas en este tipo de interpretación no país, asistido na laboura de concertino por outro gran especialista como é José Manuel Navarro.

O lema da Orquestra Vigo 430 “Paixón pola música” non é gratuito, e por elo os membros da orquesta sinfónica compoñen diferentes agrupacións para desfrutar e compartir co público o marabilloso repertorio de música cámara. Ao longo da tempada son varios os programas adicados a esta especialidade, que permite a todo aquel que se achegue a estos concertos escoitar formacións instrumentais e tímbricas moi diversas, ademais de acceder a un repertorio que raramente ten cabida noutras programacións.

EQUIPO

XERENTE

ANA NOVOA

DIRECTOR ARTÍSTICO

JAVIER ESCOBAR

PRODUCCIÓN

MYRIAM CORTIZO

ARQUIVO MUSICAL

VANIA COLLAZO

Scroll Up