O proxecto Vigo 430 nace de xeito independente no ano 2005, co obxectivo e a ilusión posta na creación de unha agrupación musical de calidade, que na súa maior parte estivera formada pola gran xeración de músicos novos saídos dos conservatorios da comunidade galega. Nos seus comezos o traballo centróuse na creación de un nucleo de orquestra de corda, que a partir do 2010, e xa co decisivo respaldo do Concello de Vigo, sería o xermen da Orquestra Sinfónica.

 

O PROXECTO

A ampla programación que ofrece na actualidade, ten como obxectivo ofrecer á cidadanía un contido cultural da mellor calidade, que nas últimas tempadas diversificouse en varias liñas especializadas:

– OSV430: orquestra sinfónica, eixe principal do proxecto.
– OBV430: orquestra barroca, especializada na música anterior a mediados do século XVIII e interpretada con criterios históricamente informados.
– OXV430: orquestra xove, concibida como canteira de músicos novos, co obxectivo de complementar e ampliar a sua formación orquestral.
– EV430: ensembles de música de cámara.

A Orquestra Vigo 430 recibiu o premio Martín Códax da música no ano 2014. Ten unha activa canle de YouTube no que se difunden periodicamente os seus concertos. Colabora habitualmente con grandes solistas de talla internacional, realizando ademais diversas gravacións discográficas, e apoia activamente a nova creación musical, levando a cabo de xeito habitual estreas de novas obras ou incluindo no seu repertorio a compositores galegos contemporáneos. Colabora asiduamente na temporada operística da cidade, levada a cabo por “Amigos de la Ópera de Vigo”. Desde o ano 2016 é orquestra residente no Auditorio – pazo de congresos “Mar de Vigo”.

 

CATORCE ANOS DE MÚSICA

A Vigo 430 comeza a funcionar no ano 2005, coa premisa de crear un núcleo de corda de calidade  na cidade de Vigo para, xa a partir do 2009, abordar progresivamente repertorio sinfónico. Nos seus inicios foi coñecida como Ensemble Vigo 430 debido ao seu interese en potenciar precisamente ese núcleo de corda e no que a presenza das seccións de vento era mínima e os programas a abordar moi centrados na música para orquestra de cámara do clasicismo e o barroco pero con incursións tamén na música contemporánea. A partir do 2009 comezan a incluírse repertorios para orquestra completa, centrándose neste tipo de composicións as súas programacións dende ese momento e pasando a configurarse un núcleo de ventos tamén estable. Cámbiase neste momento o nome a Orquestra Vigo 430 ao entenderse que responde mellor ao espírito e realizade da nova formación. No 2011 comezan a organizarse os seus primeiros ciclos estables de música compostos por programacións de catro concertos coa intención de configurar unha temporada musical. No 2012 créanse as primeiras seccións para atender as necesidades do Proxecto: así en setembro dará o primeiro concerto a Orquestra Xove, unha orquestra dirixida a mozas e mozos e que pretende servir de canteira musical e formativa para aqueles músicos que aspiren a formar parte da agrupación principal. Deste xeito comeza a denominarse a agrupación principal como Orquestra Sinfónica, diferenciándose así da Orquestra Xove. No ano 2014, créase ademais a sección especializada en música antiga, a Orquestra Barroca. Deste xeito queda configurado así o actual Proxecto Vigo 430, unha orquestra conformada por tres grandes formacións: A Orquestra Sinfónica Vigo 430, unha orquestra que aborda música para grandes formacións e integrada por entre 35 e 60 músicos programando música dende o clasicismo ás composicións contemporáneas e coetáneas; A Orquestra Xove Vigo 430, configurada como un proxecto de carácter didáctico no que formar aos máis novos na práctica orquestral admite a mozos e mozas de entre 14 a 23 anos; por último a Orquestra Barroca Vigo 430 é a formación especializada en música antiga, única en Galicia e centrada principalmente no período barroco, integrándoa instrumentistas especializados neste estilo. Froito de todo este traballo de máis de dez anos é o recoñecemento recibido no 2014 ao ser galardoado o proxecto 430 cos Premios Martín Códax na categoría de Música Clásica e contemporánea. A partir do 2015 comeza a súa andadura como orquestra residente do Auditorio Mar de Vigo.

 

430 HZ

UN ESTÁNDAR DE AFINACIÓN E
UNHA FILOSOFÍA DE TRABALLO

A creación de estándares de afinación foi unha das principais razóns que permitiron a evolución da música orquestral, que músicos de diferentes países e cidades puidesen tocar xuntos en calquera parte unha mesma partitura e dun mesmo xeito. Foron moitos os diferentes estándares de afinación musical ao longo da historia, e incluso hoxe en día, a pesar de estar fixado pola Organización Internacional da Estandarización o la e 440 hz son moitas as orquestras que afinan en 443. Temos que ter en conta que esta estandarización non se produce ata o 1955 pero que dende a instauración da música tonal foron múltiples os intentos de regularización e varios os que acadaron un oco na historia da música. A afinación a 430 Hz foi quizás a primeira baseada en estudios científicos e é coñecida como a afinación filosófica ou científica, por basearse na conveniencia matemática da mesma. Pero esta corrente, a pesar do seu corpus teórico, nunca obtivo o recoñecemento oficial que na época (S.XIX) si acadou o 435 e que se estableceu como ton internacional na conferencia sobre o ton de Viena de 1887. A pesar diso o 430 foi un dos estándares más populares durante o período clásico. O proxecto Vigo 430 toma o nome desta afinación filosófica non polo seu interese en utilizala como estándar se non polos seus valores: o rigor, o carácter científico, o valor da argumentación e a importancia da pervivencia de propostas diferentes e da existencia de alternativas.

COÑECE AS

SECCIÓNS

A sección sinfónica é o eixe principal do proxecto. Forma parte da súa filosofía o feito de que o corpus principal da orquestra estea formado por músicos procedentes da excelente canteira existente en Galicia, o cal dótao dunha xenuína identidade e dálle máis lexitimidade si cabe para servir como unha fiestra máis da cultura galega cara ao mundo. Como non podía ser doutro xeito no moderno modelo de sociedade multicultural cara ao que nos encamiñamos, a achega dos músicos foráneos fai que a formación enriquézase máis aínda coa experiencia aportada desde outras culturas musicais. O seu director é Vicent Alberola, que desde que asumíu a titularidade no ano 2015 fixo que a orquestra experimentase un significativo salto de calidade.

Orquestra xove, concibida como canteira de músicos novos, co obxectivo de complementar e ampliar a formación orquestral que xa realizan en conservatorios e escolas de música. Está orientada a instrumentistas de idades comprendidas entre os 14 e os 21 anos, que cursen estudos de grao profesional ou primeiros anos do superior.
Os membros de esta sección traballan os diferentes programas baixo a dirección e supervisión de músicos e colaboradores habituais da Orquestra Sinfónica Vigo 430. Os integrantes da orquestra xove que amosan unha maior progresión son invitados a participar, en calidade de reforzos, coa OSV430. Os encontros da OXV430 teñen lugar de xeito habitual en Vigo, e a actividade desenvólvese en períodos non lectivos. O seu director musical é Roberto Baltar.

É a sección especializada na interpretación da música anterior a mediados do século XVIII. A súa creación foi debida á necesidade de abordar este repertorio do xeito mais adecuado, e a presenza na plantilla orquestal de un número significativo de músicos especializados ou familiarizados coa interpretación con instrumentos históricos e criterios históricamente informados. O seu director titular é Alfonso Sebastián, un dos grandes especialistas en este tipo de interpretación no país, asistido na laboura de concertino por outro gran especialista como é José Manuel Navarro.

O lema da Orquestra Vigo 430 “Paixón pola música” non é gratuito, e por elo os membros da orquesta sinfónica compoñen diferentes agrupacións para desfrutar e compartir co público o marabilloso repertorio de música cámara. Ao longo da tempada son varios os programas adicados a esta especialidade, que permite a todo aquel que se achegue a estos concertos escoitar formacións instrumentais e tímbricas moi diversas, ademais de acceder a un repertorio que raramente ten cabida noutras programacións.

EQUIPO

XERENTE

ANA NOVOA

DIRECTOR ARTÍSTICO

JAVIER ESCOBAR

PRODUCCIÓN

MYRIAM CORTIZO

ARQUIVO MUSICAL

VANIA COLLAZO

Scroll Up